video

Bekendmaking onderwerpen top 10

Bekendmaking onderwerpen top 10

Veiligheid, social media en geld belangrijkste thema’s voor de Asser jeugd in 2022

Om een goed beeld te krijgen van de meest belangrijke onderwerpen/thema’s van de Asser jeugd, heeft in de laatste maanden van 2021 door SpotTV Assen en Vaart Welzijn een onderzoek plaatsgevonden, de TOP 10 MOST WANTED 2022. Jongeren uit Assen zijn gevraagd naar hun 10meest belangrijke onderwerpen/thema’s voor 2022.

Ruim 900 jongeren hebben hun top 10kenbaar gemaakt middels het invullen van een stembiljet met keuzes uit 36 passendeonderwerpen/thema’s voor de jeugd in Assen. Reden van het onderzoek was input ophalen voor programma’s voor 2022. Wat vindt de jeugd uit Assen nou het meest belangrijk? Met deuitkomsten wordt in 2022 samen met jongeren een vervolg gegeven door de verdieping in te gaan op de belangrijkste thema’s.

Als belangrijkste thema werd gemiddeld veiligheid door jongeren aangegeven, volgend door social media en geld. Wat jongeren belangrijk vinden aan dit thema is niet bekend, wel dat het belangrijkeris dan de overige thema’s. Om meer te weten waarom veiligheid of social media belangrijk zijn voor jongeren wordt er dit jaar samen met jongeren een vervolg gegeven aan de top 10. Anderebelangrijke thema’s zijn: 4. Muziek, 5: jongerenruimte, 6. Sport, 7.: gezondheid, 8: werk & inkomen,9. Uitgaan en 10. Onderwijs. Jongeren van 18 jaar en ouder vonden gemiddeld thema’s als uitgaan,werk & inkomen en wonen belangrijker dan de jongere jeugd. Voor de jongere jeugd 12-14 jaar werden in verhouding tot andere leeftijden carrière en voeding vaker ingevuld. De uitkomsten betekenen niet dat de overige thema’s niet belangrijk zijn voor jongeren, de top 10 werd gemiddeld als belangrijker ingevuld.

 

Jongeren ambassadeurs

Jongeren in Assen die het belangrijk vinden om hun mening te geven over onderwerpen die hun aangaan nodigen we uit om jongeren ambassadeur van Assen te worden. Je wordt dan op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en krijgt regelmatig de kans om mee te denken en te praten over de onderwerpen in Assen m.b.t. jongeren. Je kan per onderwerp zelf bepalen of je wel of niet mee doet. De top 10 geeft een belangrijke invulling aan de onderwerpen. Ben je tussen de 12-23 jaar en interesse om jongeren ambassadeur van Assen te worden? Stuur dan een mailtje met je interesse naar ikdoemee@vaartwelzijn.nl

Wil jij een activiteit toevoegen aan de Spot TV agenda?

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

contact

Onze partners